JIS- Komatsu

JIS- Komatsu
Code Product Name Unit Stock Level
QCMS14
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 14MM
Stock Code:
QCMS14
EACH
Low - Please contact your nearest branch
QCMS16
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 16MM
Stock Code:
QCMS16
EACH
Medium
QCMS18
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 18MM
Stock Code:
QCMS18
EACH
Low - Please contact your nearest branch
QCMS20
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 20MM
Stock Code:
QCMS20
EACH
Low - Please contact your nearest branch
QCMS22
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 22MM
Stock Code:
QCMS22
EACH
Low - Please contact your nearest branch
QCMS24
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 24MM
Stock Code:
QCMS24
EACH
Low - Please contact your nearest branch
QCMS26
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 26MM
Stock Code:
QCMS26
EACH
Medium
QCMS30
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 30MM
Stock Code:
QCMS30
EACH
Low - Please contact your nearest branch
QCMS33
JIS METRIC FEMALE (KOMATSU) CAP 33MM
Stock Code:
QCMS33
EACH
Low - Please contact your nearest branch